Kremnické vrchy: Čertova skala (465 m n. m.)

Čertova skala sa nachádza na konci jedného z výbežkov Kremnických hôr, neďaleko obce Budča. Je prístupná po zelenoznačenej turistickej značke a ide o nenáročnú prechádzku. Chodník ku skale vedie parádnym starým lesom a prechádzate dúbravami, bučinami a javorinami. Cerové porasty sú tu jedny z najstarších na Slovensku. Samotný skalný hríb Čertova skala vznikol rozdielnym zvetrávaním sopečnej bomby a jej podložia. Podložie je tufové a rozpadáva sa skôr, ako andezitový balvan, ktorý chráni pred zvetrávaním miesto styku. Celé územie Čertovej skaly je chránené ako prírodná rezervácia Boky.