Turistické značenie na Slovensku pre pešiu turistiku

Takmer celé Slovensko je pokryté turistickými značkami, ktoré slúžia na vytýčenie trás, väčšinou hornatým terénom, alebo lesným porastom. Vďaka týmto značeným trasám sa môžme lepšie orientovať na neznámom mieste, alebo si vďaka nim naplánovať aj niekoľkodňovú pešiu túru. Turistické značky majú štandardizovaný tvar štvorca o veľkosti 10 x 10 cm. Ide o vodorovné turistické značenie, zložené z troch pruhov. Dva krajné pruhy sú bielej farby a slúžia na zvýraznenie značky. Stredný pruh môže byť v štyroch farbách podľa významu značenej trasy. Ak sa v trase nachádza úsek, ktorý nie je možné označiť značkami, napr. lúka, pole alebo iný podobný terén, používa sa takzvaná „volavka“. Je to značka o väčších rozmerov, obvykle veľkosti 18 x 18 cm. Ak značená trasa výrazne mení smer, je označená šipkou, ktorej hrot označuje smer cesty. Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami. Pásové značky sú zväčša namaľované na stromoch, stĺpoch, kameňoch a iných objektoch. Na významných miestach a rázcestiach sa umiestňujú smerovníky (rozcestníky) s miestnymi a smerovými tabuľkami, spravidla plechovými.

HikingMarkingStripe_red
Červená značka

Najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy.

HikingMarkingStripe_blue
Modrá značka

Dôležité regionálne turistické trasy, vedúce jedným pohorím.

HikingMarkingStripe_green
Zelená značka

Väčšinou nástupové turistické chodníky, napr. z dolín na hrebene.

HikingMarkingStripe_yellow
Žltá značka

Jednoduchšie a kratšie trasy, nadväzujúce na významnejšie chodníky.

HikingMarkingArrowR_yellow
Smerová šipka

Výrazná zmena trasy v smere šipky. Môže byť v červenej, modrej, zelenej a žltej farbe.

V okolí miest bývajú vyznačené aj kratšie vychádzkové trasy a náučné chodníky. Tieto značky nie sú pásové, ale majú tvar trojuholníka, či priečneho pruhu. Veľkosť 10 x 10 cm je zachovaná. Pri lokálnych značkách sa využívajú všetky štyri farby bez bližšieho významu, náučný chodník sa označuje zelenou farbou. Na zmenu smeru sa aj pri týchto značkách používajú šipky.

Náučný chodník
Lokálna značka
Lokálna značka
Lokálna značka
Lokálna značka